Romusõidukite käitlus

Jätkusuutliku arengu toetajana on Renault pühendunud keskkonna kaitsmisele. Keskkonnakaitset tuleb autotööstuses vaadelda terviklikult, kuna see mõjutab selle igat sektorit, olgu see siis projekteerimine, tootmine või remont. 

Üks Renault tugevusi on tema võime arvestada keskkonnaga igas sõidukiprojekti etapis, alates projekteerimisfaasist ning lõpetades auto kasutusest kõrvaldamisega. Iga uue projekti arendusprotsessis võtab Renault järjest rohkem arvesse materjalide valikut, vedelike eemaldamise meetodeid, demontaazioperatsioone ringlussevõtul, keskkonda saastavaid emissioone, CO2 emissioone, kütusekulu ja välismüra.

Romusõidukid 

Mitte midagi ei ole igavene! Ühel päeval saab otsa ka iga Renault auto kasutusiga. Kuigi auto ei sobi enam igapäevaseks kasutamiseks, ei ole see kaugeltki mitte väärtusetu: iga vana auto sisaldab hinnalisi tooraineid, mida on tootetsüklis võimalik uuesti taaskasutada.


Kooskõlas Euroopa Liidu Romusõidukite direktiiviga pakume Renault sõidukite omanikele võimalust tasuta oma autost pärast selle kasuliku tööea lõppu vabaneda. 
Romusõidukite direktiiv kehtib kõikide sõiduautode ning väiketarbesõidukite kohta, millel on kuni üheksa istekohta ning mille registrimass on kuni 3,5 tonni. 
Alates 01. jaanuarist 2007 kehtib tasuta tagasivõtt kõikidele sõidukitele, hoolimata nende vanusest. 

Vastavalt seadusele võimaldatakse tasuta tagasivõttu, tingimusel et: 
· sõiduk viiakse Renault poolt määratud vastuvõtukohta 
· sõiduk sisaldab kõiki selle olulisi osi, mootorit, jõuülekannet, sõiduki keret, rattaid ja katalüsaatorit (kui mudelil on see algselt olemas) 
· sõidukile ei ole lisatud muid jäätmeid (näiteks olme- või aiajäätmeid, lisarehve jne) 

Renault on valinud endale koostööpartneriteks mitmed operaatorid, kes võtavad viimaselt omanikult tasuta vastu Renault ja Dacia kaubamärke kandvaid tooteid. 
Renault võrgustik katab kõiki riigi olulisemaid piirkondi. Kõik tagasivõtu- ja käitluskohad tegutsevad vastavalt keskkonnaseadusandluse nõuetele. 
Sõidukeid käideldakse nii, et oleks täidetud Romusõidukite direktiiviga seatud ringlussevõtu- ja taaskasutuse sihtarv, mis on alates 2006. aastast 85 protsenti sõiduki keskmisest massist 

Lisainformatsioon 
Kõik küsimused volitatud käitluskohtade kohta või selle kohta, milliseid sõidukeid on võimalik tagastada, saatke palun elektronposti aadressil info@wiruauto.ee .

Kõikide lammutuskodade kontaktandmed on MTÜ ELV kodulehel www.elv.ee .